Bedding

Beddingen benyttes primært af juniorafdelingen til søsætning af joller fra håndtrukne vogne.

Med lidt snilde kan beddingen også benyttes til søsætning af både fra en jolletrailer efter en bil.