Fanglinen

Fanglinen er klubbens blad og virker som klubbens “talerør” til medlemmerne. I Fanglinen vil du kunne læse om små og store begivenheder, om kommende arrangementer og andre oplysninger som du kan have brug for. Støt bladet ved at indsende indlæg til redaktøren inden fristen for udgivelse af næste blad.