Reglement for bestyrelsesmedlemmer

I Gråsten Sejlklub skal bestyrelsesmedlemmer være klar til :

  • loyalt at bakke op om bestyrelsen
  • at deltage i bestyrelsesmøde og generalforsamling
  • ikke at referere samtaler og forhandlinger der foregår på bestyrelsesmøderne ud over det offentliggjorte referat
  • at aflevere billed- og CPR dokumentation til den benyttede bank
  • at aflevere billede og telefonnummer til hjemmesiden
  • at disponere udvalgets økonomi inden for budgettet
  • for juniorlederens vedkommende at aflevere børneattest

Bestyrelsesmedlemmer er fritaget for kontingent og kan vederlagsfrit leje klubhuset til private arragementer, som omkostningsgodtgørelse for diverse personlige udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet