Pladsen

Pladsen danner rammen omkring klubbens faciliteter. Den anvendes som parkeringsplads, legeplads, grillplads, til opbevaring af juniorjoller og om vinteren til opbevaring af både på vogn eller stativ.

Søsætning og Optagning

Søsætning foregår over 3-4 lørdage sidst i april.

Optagning sker over 3-4 lørdage i oktober.

Tilmelding sker på opslag i klubhuset. Rækkefølge herfor samt tildeling af plads afgøres dog af pladsudvalget i samråd med ejeren.

Vinteropbevaring

Vinteropbevaringsplads er forbeholdt aktive A-medlemmer og kræver at bådene er ansvarsforsikrede.

Bådene skal kunne anbringes forsvarligt på vogn eller stativ som tydeligt er mærket med ejers navn.

Lejen for en vinterplads opkræves i oktober kvartal og dækker også el og vand i fornødent omfang.

grundplan2