Kraner

Klubben besidder 2 kraner som er til fri afbenyttelse for klubmedlemmer.

Såfremt en kran er ledig kan ikke-medlemmer benytte den mod betaling. Henvendelse skal ske til havnemesteren, se nærmere under priser.

Den gamle mastekran

Kranen er placeret på den østlige A-bro. Kranen er forsynet med et elektrisk spil som aktiveres med klubbens D-nøgle. Låsen sidder umiddelbart ved siden af kranen.

Kranen kan maksimalt løfte 250 kg

Kranen må ikke benyttes til personløft.

gl_kran

Efter brug

gl_kran3

  1. Bommen låses på langs med broen med begge tove.
  2. Kablet med fjernbetjeningen rulles op.
  3. Husk nøglen!

Den nye kran

Kranen er placeret på den nordlige B-bro.

Kranen er forsynet med el-spil, der aktiveres med en nøgle via boxen i kran skuret.

Kranen kan maksimalt løfte 300 kg

Kranen må ikke benyttes til personløft.

ny_kran

Bemærk!
Nøglen skal drejes næsten en hel omgang med uret for at aktivere spillet!

Efter brug

  1. Ophalet bindes fast i gelænderet
  2. Kablet med fjernbetjeningen rulles op
  3. Husk nøglen!
  4. Bommen drejes ind mod land således at der er uhindret forbindelse til Internet via antennen der sidder placeret på kranens top