Juniorafdeling

Velkommen til Gråsten Sejlklubs Juniorafdeling

Juniorafdelingen fungerer som en underafdeling af Gråsten sejlklub.

Juniorafdelingens målsætning er at lære børnene i alderen 7-24 år at sejle og være sejlere. Se værdigrundlag - Juniorafdelingen i Gråsten Sejlklub

Medlemsskab af juniorafdelingen koster 300,- kr. pr. sæson. Bliv medlem - klik her: Bliv Medlem

Jeg vil gerne prøve og sejle Optimist Jolle

Vil du gerne lære at sejle optimistjolle, så kontakt vores Juniorafdeling  på mail  juniorleder@graasten-sejlklub.dk

Træning:

Der er træning hver tirsdag og torsdag aften fra klokken 17:30 - 20:00. Sæsonen starter først i maj og slutter sidst i september. 

Sejlerne skal være klar kl. 18.00, hvor der afholdes skippermøde. Det betyder, at sejlerne skal være omklædte og at jollerne tilriggede før skippermødet.

Det er en god ide, at være på havnen senest kl. 17.30, så der er god tid til at klargøre jollen, klæde om, og ikke mindst snakke/hygge med de andre sejlere og forældre.

På skippermødet informeres sejlerne om aftenens træningsprogram, hvorefter vi går på vandet.

 

Forældre er altid velkomne til at tage med ud i en af ledsagebådene, så I kan følge jeres aktiviteterne på vandet.

 

Omkring kl.19.30 tager sejlerne ind. Jollerne tages op og skylles ind- og udvendigt. Sejl, mast, ror og svær skal også skylles og sættes derefter på plads i hallen.

Når jollerne er på plads klæder sejlerne om og er klar til skippermøde.

 

Træningen sluttes af med et skippermøde, hvor resultatet af aftenens træning drøftes.

Herefter er der kage eller lignende, samt kaffe og te for sejlere og hjælpere.

 

Selv om det at sejle optimistjolle er en individuel sport, er det vigtigt at sejlerne lærer,

at sejlsport også er fællesskab hvor man hjælper hinanden.

 

Sejlerne hjælper hinanden med at rigge jollerne til og få dem i vandet, og træningen er først slut

når alle er færdige med at pakke sammen, og der er ryddet op på jollepladsen.

Trænere:

Nybegyndere: 

Bent Rasmussen

Lukas Gröne

HC Bang

Kapsejladsholdet:

Gert Schumann

Værdigrundlag – Juniorafdelingen i Gråsten Sejlklub

Værdier:
Juniorudvalget i Gråsten Sejlklub har udarbejdet nedenstående værdisæt for aktiviteterne i juniorafdelingen. Et værdisæt vi i udvalget vil bestræbe os på vil blive efterlevet af alle med tilknytning til juniorafdelingen:

  • Accept og anerkendelse
  • Venskaber – udviklet gennem fællesskabet om sejlsport
  • Naturoplevelser og frihed
  • Forældredeltagelse
  • Sundhed
  • Det skal være sjovt

Accept og anerkendelse:
Vi anerkender menneskers individuelle forskelligheder og har en positiv tilgang til forskellighed. Vi forventer det samme af vore sejlere, trænere og deres forældre.

Venskaber og kammeratskab:
Både gennem træningen og andre aktiviteter på vandet og gennem sociale arrangementer skal der skabes venskaber – også på tværs af aldersgrupperne.

Naturoplevelser og frihed:
At sejlerne får en umiddelbar fascination af naturen og forståelse for de naturgivne elementer, under hvilke sejlerne oplever høj grad af frihed under ansvar.

Forældredeltagelse:
Uden deltagelse fra forældrene er det udelukket at drive en sejlklub for juniorer. Derfor forventer vi opbakning ved træningen, stævner og ved øvrige arrangementer. Vi forventer at forældrene principielt viser interesse for alle sejlere i juniorafdelingen.

Sundhed:
Det er sundt at dyrke sejlsport, da det både giver god motion og en værdifuld personlig udvikling. Vi vil også gerne holde sundhed i fokus på andre områder.

Det skal være sjovt.
Uanset og sejleren dyrker sejlsport som breddeidræt eller på eliteniveau, skal det være sjovt at dyrke sejlsport i juniorafdelingen i Gråsten Sejlklub. Vi håber, at alle med tilknytning til klubben (sejlere, trænere, forældre og udvalg) vil bakke aktivt op om dette.

Med venlig hilsen,

Juniorudvalget i Gråsten Sejlklub

Optimist jolle:

Optimistjolle, også kaldet optimisten eller optien, er standarden for enmandsjoller, og er generelt den mest udbredte og hurtigst voksende jolletype. Oftest starter man med at sejle den, omkring 7-14 års alderen.

Jollen styres og trimmes udelukkende med roret, sværdet, skødet, sprydstagen, bomnedhalet og sejlerens placering i båden.

Optimistsejlerne blive delt op i A-, B-, og C-sejlere, hvor c-sejlere er de mindst øvede og a-sejlere er mest øvede.

Når man er vokset fra optimistjollen begynder man traditionelt at sejle enten europajolle, laser, zoom8, eller 2-mands jollerne RS Feva eller 29’er, når man er vokset fra optimistjollen.

Jollen blev designet i 1947 af Clark Mills. Den er 2,3 meter lang og 1,13 meter bred. Skroget skal minimum veje 45 kg og er lavet af glasfiber, men kan også være lavet af finér. Formen er firkantet med en flad bund, der gør det svært at kæntre, men samtidig mere udfordrende for den enkelte sejler at sejle igennem bølgerne, da den ikke skærer lige igennem som så mange andre jolletyper.

Der er en historie, der går på, at det hele startede i San Francisco, hvor et par drenge havde bygget nogle sæbekassebiler. De fandt på at sætte sejl på dem og kunne så suse op og ned gennem gaderne. Imidlertid blev en bager irriteret på dem og smed sæbekassebilerne i havnen som en lærestreg. Det blev dog ikke så meget en lærestreg for drengene, der hurtigt fandt ud af, at det var sjovere at sejle bilerne end at køre i dem – og det blev så starten på optimistjollens udbredelse.

 

Zoom 8 jolle:

Zoom8 er en enmands jolle, som bliver brugt til kapsejlads i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Østrig, Holland, Estland, Letland og Rusland. Den er designet af den finsk-svenske Henrik Segercrantz.

Zoom8‘en er ofte set som en middelvej mellem Optimistjollen og mere fysisk krævende joller som Europajollen. Der har længe været et behov for en båd til at fylde gabet ud efter Optimisten, og der har været flere forsøg. Zoom8‘en er det eneste af disse forsøg, der er lykkedes.

Ligesom Laseren har zoom’en to forskellige rigge: en træningsrig og en regattarig. Træningssejlet er på kun 2,9 m², hvilket gør det muligt for børn helt ned i 9-10 års-alderen at sejle zoom. Kun regattariggen på 4,9 m² bruges til kapsejlads. De to forskellige rigge gør, at zoom 8-jollen kan sejles fra ca. 45-70 kg. Ifølge klassereglerne må den sejles til og med det år, hvor sejleren fylder 18 år.

Zoom’en er helt bogstaveligt en mellemting mellem europaen, laseren og optimisten, da den har laserens simple rig, europaens form og optimistens enkelhed. Trimmulighederne er få og begrænser sig til:

Derudover trimmes med skødetovet, og sværdet løftes også på læns ligesom i optimisten, dog skal den ikke krænges fordi den er spids i stævnen og ikke flad ligesom optimisten .

Det Svenske Zoom8 Forbund har udtalt, at jollen er en rolig, sikker båd, der er så simpel, at begyndere kan sejle den.

Zoom8‘en er en One Design jolle, hvilket vil sige, at den kun må laves få steder i verden for at sikre, at alle bådene er så ens som muligt. Masterne, der er lavet af kulfiber, har dog forskellig stivhed, men bøjer rigtig meget.

Bommen er lavet af aluminium og sejlet af dacron.

Feva jolle:

Feva er en jolle, der kan sejles af enten en eller to personer. Alle kan sejle Feva-jollen, store som små og begyndere som øvede har glæde af den. Den er oplagt som springbræt mellem mindre enmandsjoller som Optimisten til større joller som 29’eren.

Feva fås både som en- og topersonersjolle. De kaldes hendholdsvis RS Feva S og RS Feva XL. Forskellen er sejlene: På RS Feva XL findes et stort storsejl, fok og gennaker, mens der på RS Feva S findes et mindre storsejl, og det er frivilligt, om man sejler med fok og gennaker.

Skroget er lavet af polyethylen. Dette gør, at denne jolle er mindre vedligeholdelseskrævende end andre joller, der sædvanligvis er lavet af glasfiber, og samtidig er den udsædvanlig let og dermed nem at håndtere. Endvidere er Fevaen synkefri, da der er instøbt opdriftsmiddel i skroget.

Sejlene er lavet af dacron eller mylar, og masten og bommen er af aluminium. Masten kan deles i to og kan derfor nemt transporteres.

Laser jolle:

Laseren er en jolle designet af Bruce Kirby i 1970. Idéen med laseren var, at den skulle være simpel. Derfor er masten simpelthen to aluminiumsrør, der sættes sammen, hvorefter sejlet trækkes ud over den. Oprindeligt var der intet trim, så det kom an på, hvordan man sejlede, i stedet for hvordan man trimmede jollen. Der er dog senere tilsat lidt trim.

Jollen er stabil og solid, og derfor både en god jolle til den uerfarne og til at have liggende ved sommerhuset. Samtidig er den med de nye trimsystemer blevet mere populær, og Laser Standard er en olympisk bådklasse for mænd. Det bliver Laser Radial for kvinder i 2008, når den erstatter europajollen.

Udover at laserjollen er simpel og nem at rigge til, kan den også bruges som en familiebåd, i og med, at der er lavet flere forskellige rigge til den samme båd. Standard-riggen sejles af de tungeste over 60 kg. Radial-riggen sejles oftest af kvinder, da idealvægten er mellem 55-70 kg. Til børnene findes en endnu mindre rig, Laser 4.7, og den kan derfor sejles helt ned til 35 kg. Det kan være nogen af årsagerne til, at jollen er så populær, at der er produceret over 180.000 skrog.

Forskellen mellem de tre ovenfor nævnte laserjoller er udelukkende bundmasten og sejlet.

Navnet Laser er i denne artikel brugt om Laser Standard, Laser Radial og Laser 4.7, der har det samme skrog. Det kan dog også bruges om andre joller, der ikke har samme skrog som de nævnte jolletyper