Indbydelse til GS - Aftenkapsejladser 2024

Første sejlads: Onsdag d. 1. maj, og her efter hver onsdag til og med d. 11. september.

Vi sejler efter Dansk sejlunions regler samt DH-reglen for pointberegning.

Sejladsbestemmelser med mere vil være angivet i:

DS kapsejladsregler og klubbens ”Sejladsbestemmelser for Aftenkapsejlads 2024” og ”Sejladsbestemmelserne for klubmesterskab 2024”. Kan findes på hjemmesiden inden sæsonstart.

Tilmelding & betaling:

  1. Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til E-mail: sejladsudvalg@graasten-sejlklub.dk, eller ring til Jens på 51927444.
  2. Indsæt 300,- kr. på registrerings nr. 9797 konto 8831201968 i Broager Sparekasse. Husk at anføre dit navn samt certifikat nr. Er du ikke medlem at Gråsten Sejlklub er prisen kr. 500,-

Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel. Har du ikke målebrev, kan du første år få et alternativt målebrev.

Vær opmærksom på at de tilmeldte på skift har dommer- og grilltjans. Grilltjans betyder at besætningen griller pølser og rydder op efter spisning.

Tilmeldingsblanket til GS – Aftenkapsejladser 2024

Bådens navn: __________________ Type: ______________________

Certifikat nr.: __________________ Sejl nr.: ____________________

Skipper: _____________________ Adr.: ______________________

Mobiltelefon: _____________________

E-mail: _________________________________

Dommertjans og grilltjans ønskes: mindst 2 datoer: D. _________ / D. _________

__________________________________

Dato/underskrift

Velkommen til Sejladsudvalgets side

Sejladsudvalget planlægger og gennemfører kapsejladser samt kapsejladsrelaterede arrangementer for seniorer i GS.

Faste programpunkter hvert år er:

Onsdagssejladser i hele sæsonen (bortset fra 4 ugers sommerferie i juli/august)
Klubmesterskab en lørdag midt i september
Her ud over tilstræber vi at gennemføre arrangementer som:

  • Fremmer interessen for kapsejlads
  • Gør os til bedre kapsejlere
  • Styrke sammenholdet og kammeratskabet blandt GS-kapsejlere.

Spørgsmål vedrørende kapsejladser for seniorer rettes til formanden for sejladsudvalget sejladsudvalg@graasten-sejlklub.dk

ER DU KLAR TIL “ONSDAGS KAPSEJLADS”

Nu nærmer sejlads sæsonen sig med hastige skridt….

Er din båd / sejl målt op og klar?

Hvis ikke så kontakt Klubbens Klubmåler:

Klubmåler
ubesat.
klubmaaler@graasten-sejlklub.dk

Det er vederlagsfrit for medlemmer af Gråsten Sejlklub at få opmålt sin båd, dog koster det 50,- pr “sejlknap” ved opmåling af sejl.