Miljø-skrabe- og slibemaskine

Klubben har anskaffet værktøj med støvsuger til fjernelse af bundmaling på både. Dette værktøj kan lejes hos havnemesteren.

Målet er at undgå giftig malings-afskrab og slibestøv på pladsen.

Ifølge retningslinjer fra Dansk Sejlunion skal der fremover anvendes en miljø-skrabe/slibemaskine hvis man vil afrense eller afslibe sin båd i bunden.

Maskinen er meget effektiv så du sparer tid og bidrager samtidig til et bedre miljø.

Den afskrabede maling samler du selv og afleverer den på den kommunale deponeringsplads

Alle medlemmer bedes bakke op om dette initiativ der er til gavn for alle.