Om Gråsten Sejlklub

Gråsten Sejlklub blev stiftet i 1929 af en række Gråstenere, som havde interesse i at sejle kapsejlads. Man havde dengang til huse forskellige steder i Gråsten bl.a. i det tidligere kurhotel – nu Gigthospital. Broanlægget lå ud for slagteriet.

Under krigen måtte man ikke sejle udenfor Egernsund, hvorfor kapsejladserne var begrænsede til Nybøl Nor.

I en årrække var det jollerne, som dominerende klubben. Dengang havde man plads på havnen i Egernsund og her udviklede der sig en stærk gruppe kapsejlere, der hovedsagelig sejlede i piratjoller.

Sidst i halvtredserne da optimistjollen kom frem, byggede man en række joller til unge sejlere i Egernsund, Alnor og Gråsten og det blev begyndelsen på klubbens juniorarbejde.

En overgang havde klubben også en klubbåd, som var en 20 fod klinkbygget træspidsgatter. Klubben havde på dette tidspunkt også bedding for kølbåde på Fiskenæs.

Læs mere en mere detaljeret historie om Gråsten sejlklub skrevet af Ib Funder.

Gråsten Sejlklubs Historie

I 1968 fik man endelig besluttet at bygge klubhus. Det blev hovedsageligt bygget ved frivillig arbejdskraft og doneringer fra flere af teglværkerne i Egernsund samt klubbens medlemmer. Få år efter byggede man broanlæg og vinteropbevaringshal.

Klubben har altid været meget aktiv på kapsejladsbanerne. Allerede i slutningen af 60-erne sejlede både fra GS med på Sjælland Rundt, Anholt Rundt og Skaw Race. Nu var glasfiberbådene blevet almindelige og der kom flere af de nye både i klubben. Stort set alle sejlede aftenkapsejlads hver onsdag.

I begyndelsen af 1970 fik GS en havkrydser hjemmehørende i klubben. Det var en IOR kl.2 – Admirals Cup båd – på 41 fod, som var bygget på Walsteds Bådeværft på Thurø. Det var dengang en meget avanceret båd med flushdæk, kun udstyret til kapsejlads og meget spartansk under dæk. Den “Tai Fat”sejlede medskiftende besætninger i mange kapsejladser. Sjælland Rundt 1974 vandtes af “Tai Fat” i IOR klassen overalt. Desuden deltog båden i Kieler Woche, Skaw Race og Admirals Cup samt Gråsten Off-shore. Sidst nævnte var en kapsejlads arrangeret af GS og gik via Kiel Fyrtårn til Langeland og retur – i alt ca. 150 sømil.

“Heatwave” I 1978 skulle der være “One Ton Cup” i Flensborg. Gråsten Sejlklub ville gerne være med men havde ingen båd. Vi fik så tilbudt at låne en båd ved navn ”Heatwave”, som var bygget på New Zealand. Det blev et spændende projekt, hvor hele byen hjalp med ydelser og penge. Båden som sejlede meget hurtigt fik masser af omtale og sluttede som nr. 4 sammenlagt.

Klubben er stadig aktiv på kapsejladsbanerne. Der sejles kapsejlads hver onsdag aften og når sæsonen er slut sejles der klubmesterskab. Læs mere om hvordan kapsejlads foregår i dag.

Læs også om klubbens forskellige afdelinger

Gråsten Sejlklub har i dag ca. 200 medlemmer.