Nyt fra Festudvalget:

Pinsetur 2024

Lørdag 18. – mandag 20. maj

Hvorhen:

Pinseturen er i år planlagt at gå til Stevning Nor.

Fra Egernsundbroen er det en sejltur på knap 20 sømil, svarende til 4-5 timers sejlads afhængig af hvilken fart vi måtte opnå på dagen.

Hvordan

Vi håber selvfølgelig på rigtig godt vejr og vil lørdag aften arrangere at der tændes op i grillen, hvor egen medbragt mad og drikkevarer kan nydes på grillpladsen. Skulle det mod forventninger ikke være vejr til at sidde uden for, har vi sikret os adgang til klubhuset.

Klubhuset er helt nyt og består af et fælleslokale med køkken og har derudover et baderum og 3 toiletter. Desværre blev klubhuset skadet under stormen i 2023 og er her i foråret under renovering.

Tilmelding:

Der er som sådan ingen tilmelding, men ved interesse opfordres der alligevel til at gå ind i Member-link kalenderen og tilmelde jer, eller send en SMS på 3051 3755 - inden den 12. maj. Oplys om hvor dybt båden stikker, og Stevning Nor vil være behjælpelig med en passende broreservation, ligesom I vil kunne blive orienteret om evt. ændringer i planen.

Sabine & Søren (Havlitten) - Lis og Knud (Stinna)

SMS: 3051 3755

Nyt fra programudvalget: