Projekter i Gråsten Sejlklub

Projekt: Klimasikring af juniorkajen

 

Klimaforandringerne er blevet en udfordring for vores juniorafdeling.

Vi har igen i år oplevet, at juniorkajen og det bagvedliggende havneområde har været oversvømmet. Hver gang giver det udfordringer, som vi for det meste har kunnet klare ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Nu står vi desværre over for en meget stor udfordring: oversvømmelserne med havvand har gjort, at de jordankre, som kajanlægget er fæstnet til, er gennemtærede. Vi risikerer derfor, at kajanlægget bryder sammen ved næste højvande, og at juniorernes havneområde bliver skyllet ud i havnebassinet, ligesom det netop er sket med kajanlægget i Flensborg by.

For at undgå, at dette sker, ønsker vi at sikre juniorkajen og det bagvedliggende havneområde ved at etablere et nyt kajanlæg. Dette indebærer en ny støttemur, en ny forankring i det bagvedliggende terræn og til slut støbning af et betondæk foran juniorafdelingens jolleplads. For at fremtidssikre anlægget vil den nye støttemur være 70 cm højere end den nuværende, hvilket vil løse den nuværende klimaudfordring ved højvande.

Sponsorer

Uden alle vores fantastiske sponsorer ville det ikke have været muligt at gennemføre projektet.

Projektet er finansieret således:

  • Tilskud fra LAG-midler med støtte fra EU: 65.000 kr. (til støttemuren og forankring, projekt fase 1)
  • Sønderborg Idrætspulje: 100.000 kr. (til højvandsmuren, projekt fase 2)
  • Bent Rasmussen: 50.000 kr. i forbindelse med sit 50 års jubilæum i klubben (til projekt fase 2 samt til lys og vandstandere)
  • Egen betaling i juniorafdelingen: 105.000 kr. (til opfyldning, beklædning, rampe og belægning, projekt fase 3)